การเดินทางจากเชียงใหม่สู่ทัชสตาร์ รีสอร์ท

นั่งรถประจำทางสีเหลืองจากท่ารถประตูเชียงใหม่สู่อำเภอจอมทองซึ่งเป็นระยะทางประมาณ 58 กิโลเมตร ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง ลงรถที่สามแยกทางขึ้นดอยอินทนนท์ มีบริการรถรับ-ส่ง


การเดินทางจากกรุงเทพฯ ถึงเชียงใหม่

รถยนต์ส่วนตัว

จากกรุงเทพฯใช้เส้นทางหลวงหมายเลข 1 เข้าสู่จังหวัดลำปางแล้วเลี้ยวซ้ายเข้าทางหลวงหมายเลข 11 จากนั้นใช้เส้นทางหลวง หมายเลข 108 และ 1009 ทัชสตาร์ รีสอร์ท ตั้งอยู่ขวามือกิโลเมตรที่ 7 (ข้างโรงเรียนน้ำตกแม่กลาง) ก่อนถึงด่านตรวจแรก
 

รถโดยสารประจำทาง

สามารถใช้บริการรถโดยสารประจำทางปรับอากาศชั้น 1 ณ สถานีขนส่งหมอชิตใหม่ สายกรุงเทพฯ–ดอยเต่า-จอมทอง ผ่านทางเข้ารีสอร์ท โดยแจ้งกับพนักงานขับรถก่อนถึงสถานีปลายทางที่น้ำตกแม่กลางเพียง 500 เมตร

เครื่องบิน

สามารถใช้บริการสายการบินภายในประเทศ ใช้เวลาเดินทาง 1 ชั่วโมง ถึงท่าอากาศยานนานาชาติเชียงใหม่

รถไฟ

สามารถใช้บริการการรถไฟแห่งประเทศไทย จากสถานีหัวลำโพงถึงสถานีเชียงใหม่