เงื่อนไขการเข้าพัก

เวลาในการเข้าพัก

เช็คอินเวลา 14.00 น. เป็นต้นไป 

เช็คเอาท์เวลา 12.00 น.

เช็คเอาท์เกินเวลา:

 • หลัง 12.00 น. คิดเพิ่ม 500 บาท สำหรับห้องพักขนาดเล็ก และคิดเพิ่ม 1,000 บาท สำหรับบ้านพักหลังใหญ่
 • หลัง 15.00 น. คิดเพิ่ม 1 คืน


การยกเลิกและการไม่เข้าพัก 

 • กรณียกเลิกภายใน 48 ชั่วโมง ก่อนวันเข้าพัก รีสอร์ทจะเรียกเก็บเงิน 1 คืน
 • กรณีไม่เข้าพัก รีสอร์ทจะเก็บเงินตามที่ลูกค้าได้จองห้องไว้
 • การยกเลิกใดๆก็ตาม จะไม่มีการคืนเงินทุกกรณี

โยบายการเข้าพักของเด็ก :

 • เด็กอายุต่ำกว่า 3 ปี สามารถพักร่วมกับผู้ปกครองได้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม (ไม่เกิน 2 ท่าน/ห้อง)
 • เด็กอายุระหว่าง 4-11 ปี สามารถพักร่วมกับผู้ปกครองโดยไม่เสริมเตียง ได้ไม่เกิน 1 ท่าน/ห้อง และชำระค่าอาหารเช้าเพิ่ม 150.-/ท่าน (กรณีมา 2 ท่าน คิดค่าเสริมเตียง 1 เตียง 700 บาท)
 • เด็กอายุตั้งแต่ 12 ปี ขึ้นไป คิดค่าบริการเสริมในอัตราเดียวกับผู้ใหญ่ 700 บาท
 
 • ราคาทั้งหมดรวมอาหารเช้า และภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว
 • เข้าพักเกินจำนวนที่ระบุไว้ คิดเพิ่มท่านละ 700 บาท รวมอาหารเช้าแล้ว
 • รีสอร์ท สามารถเปลี่ยนแปลงราคาได้ โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า
 • นโยบายเกี่ยวกับสัตว์เลี้ยง : อนุญาตให้นำสัตว์เลี้ยงเข้าห้องพักบางประเภทได้ (กรุณาติดต่อ 053033594 หรือ 0924194142)