กางเต้นท์

เรามีสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับจัด Camping เป็นหมู่คณะและสถานที่สำหรับทำกิจกรรม
อีกมากมาย เช่น รับน้อง กิจกรรมกลางแจ้ง ไว้บริการ